Aluminijske ograde
Jednostavne i moderne ograde, pogodne za primjenu na mediteranskoj klimi,
iznimno otporne na sol i morsku vodu, jednako atraktivne u interijerima i eksterijerima.
Ograde se mogu dobiti u bilo kojoj RAL spektra ili u metaliziranim bojama uključujući imitaciju inoxa.

Model - Tip A1

Ograda od aluminijskih profila s vertikalnom ispunom 35 x 20 mm max. razmaka 120 mm s šupljinom ispod rukohvata.Stupovi su profil 50 x 38 mm,rukohvat 60 x 40 mm. Profili su eloksirani u metalizirane boje ili plastificirani u bilo koju boju iz RAL karte. Ugradnja okomito na podlogu ili bočno.

Model - Tip A1 - bočno sidrenje

Ograda od aluminijskih profila s vertikalnom ispunom 35 x 20 mm max. razmaka 120 mm s šupljinom ispod rukohvata.Stupovi su profil 50 x 38 mm,rukohvat 60 x 40 mm. Profili su eloksirani u metalizirane boje ili plastificirani u bilo koju boju iz RAL karte. Ugradnja okomito na podlogu ili bočno.

Model - Tip A2

Ograda od aluminijskih profila s vertikalnom ispunom 35 x 20 mm max. razmaka 120 mm.Stupovi su profil 50 x 38 mm,rukohvat 60 x 40 mm. Profili su eloksirani u metalizirane boje ili plastificirani u bilo koju boju iz RAL karte. Ugradnja okomito na podlogu ili bočno.

Model - Tip A2 - parapet

Ograda od aluminijskih profila s vertikalnom ispunom 35 x 20 mm max. razmaka 120 mm.Stupovi su profil 50 x 38 mm,rukohvat 60 x 40 mm. Profili su eloksirani u metalizirane boje ili plastificirani u bilo koju boju iz RAL karte. Ugradnja okomito na podlogu ili bočno.

Model - Tip A3

Ograda od aluminijskih profila s 6 kom.horizontalnih ispuna 21 x 50 mm .Stupovi su profil 50 x 38 mm. Profili su eloksirani u metalizirane boje ili plastificirani u bilo koju boju iz RAL karte. Ugradnja okomito na podlogu ili bočno.

Modeli ograda - AL

Model - Tip AL1

Ograda od okruglih eloksiranih aluminijskih profila s kvadratnom vertikalnom ispunom 16 x 16 mm max. razmaka 120 mm s šupljinom ispod rukohvata.Stupovi su profil 40 mm,rukohvat 50mm. Ugradnja okomito na podlogu ili bočno.

Model - Tip AL1 - bočno sidrenje

Ograda od okruglih eloksiranih aluminijskih profila s kvadratnom vertikalnom ispunom 16 x 16 mm max. razmaka 120 mm s šupljinom ispod rukohvata.Stupovi su profil 40 mm,rukohvat 50mm. Ugradnja okomito na podlogu ili bočno.

Model - Tip AL2

Ograda od kvadratnih eloksiranih aluminijskih profila s vertikalnom ispunom 16 x 16 mm max. razmaka 120 mm .Stupovi su profil 40 x 40mm,rukohvat 60 x 30mm. Ugradnja okomito na podlogu ili bočno.

Model - Tip AL3

Ograda od okruglih eloksiranih aluminijskih profila s 5 kom. horizontalnih ispuna 16 mm . Stupovi su profil 40 mm,rukohvat 50mm. Ugradnja okomito na podlogu ili bočno.

Model - Tip AL3 - bočno sidrenje

Ograda od okruglih eloksiranih aluminijskih profila s 5 kom. horizontalnih ispuna 16 mm . Stupovi su profil 40 mm,rukohvat 50mm. Ugradnja okomito na podlogu ili bočno.

Model - Tip AL3 - parapet

Ograda od okruglih eloksiranih aluminijskih profila s 5 kom. horizontalnih ispuna 16 mm . Stupovi su profil 40 mm,rukohvat 50mm. Ugradnja okomito na podlogu ili bočno.

Model - Tip AL4

Ograda od kvadratnih eloksiranih aluminijskih profila s 5 kom. horizontalnih ispuna 16 x 16 mm .Stupovi su profil 40 x 40mm,rukohvat 60 x 30mm. Ugradnja okomito na podlogu ili bočno.

Model - Tip AL4 - stepenište

Ograda od kvadratnih eloksiranih aluminijskih profila s 5 kom. horizontalnih ispuna 16 x 16 mm .Stupovi su profil 40 x 40mm,rukohvat 60 x 30mm. Ugradnja okomito na podlogu ili bočno.

Modeli ograda - B, C, D

Model Ograda - Tip B

Ograda od aluminijskih profila s horizontalnom ispunom 100 x 20 mm max. razmaka 120 mm s šupljinom ispod rukohvata.Stupovi su profil 50 x 38 mm,rukohvat 60 x 40 mm. Profili su eloksirani u metalizirane boje ili plastificirani u bilo koju boju iz RAL karte. Ugradnja okomito na podlogu ili bočno.

Model Ograda - Tip B parapet

Ograda od aluminijskih profila s horizontalnom ispunom 100 x 20 mm max. razmaka 120 mm s šupljinom ispod rukohvata.Stupovi su profil 50 x 38 mm,rukohvat 60 x 40 mm. Profili su eloksirani u metalizirane boje ili plastificirani u bilo koju boju iz RAL karte. Ugradnja okomito na podlogu ili bočno.

Model Ograda - Tip C

- Ograda od aluminijskih profila s horizontalnom ispunom preklapajuče lamele 65 mm i razmakom po želji..Stupovi su profil 50 x 38 mm,rukohvat 60 x 40 mm ili manji. Profili su eloksirani u metalizirane boje ili plastificirani u bilo koju boju iz RAL karte. Ugradnja okomito na podlogu ili bočno.

Model Ograda - Tip D

Ograda od aluminijskih profila s horizontalnom ispunom fiksne grilje .Stupovi su profil 50 x 38 mm,rukohvat 60 x 40 mm ili manji. Profili su eloksirani u metalizirane boje ili plastificirani u bilo koju boju iz RAL karte. Ugradnja okomito na podlogu ili bočno.

Galerija radova
unnamed-36
Photo0040
Photo0038
Photo0036
Photo0035
Photo0031
Photo0029
Photo0027
Photo0020
Photo0005

Kontaktirajte Profil tehniku