Dvorišna vrata za privatnost


Model koji omogućava potpunu privatnost. Puna ispuna u uzorku po zahtjevu. Dvorišna vrata dostupna kao jednokrilna i dvokrilna zaokretna vrata, te klizna vrata.

SVA KLIZNA VRATA dolaze s bravom, kolima, stražnjim prihvatnikom , gornjom i donjom vodilicom.

Razmak donje horizontale od podlogu 25 ili 80 mm – po izboru.

Po zahtjevu se na vrata kao dodatna oprema se mogu ugraditi:
električna kontra za otvaranje vrata iz daljine parlafonom , šifrom, karticom ,otiskom prsta,
elektomotorni pogon
razne vrste rukohvata
hidraulični povratnik

U programu imamo nekoliko vrsta kliznih vrata:

Klasična jednokrilna klizna vrata,
Dvokrilna mimoilazna klizna vrata,
Klizna vrata bez donje vodilice,
Lučna klizna vrata

Širok izbor boja:

Svi profili su zaštićeni elektrostatskom plastifikacijom ili eloksiranjem.
Plastificirane boje je moguće dobiti u širokoj paleti po RAL karti , i eloksirane boje argento i bronca.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

okvir vrata: gornja horizontala: 85 x 45 mm ili 120 x 45 mm, donja horizontala 120 x 45 mm , vertikalni profili 65 x 45 mm
Ispune : aluminijski kompozitni panel 3 ili 4 mm.
spojevi: vijcima, tipskim spojnicama .

Kontaktirajte Profil Tehniku