Dvorišna vrata za privatnost


Model koji omogućava potpunu privatnost. Ispuna je puna bez prekida i može biti izo panel, profil ili kompozitni panel s posebnim dizajnom. Dvorišna vrata dostupna kao jednokrilna i dvokrilna zaokretna vrata, te klizna vrata.

Po zahtjevu se na vrata kao dodatna oprema se mogu ugraditi

SVE ZAOKRETNA DVORIŠNA VRATA dolaze s kvakom , bravom i brtvelama , a dvokrilna dvorišna vrata sa kračunom za drugo krilo i prihvatom kračuna.
Po zahtjevu se na vrata kao dodatna oprema se mogu ugraditi:
električna kontra za otvaranje vrata iz daljine parlafonom , šifrom, karticom ,otiskom prsta,
razne vrste rukohvata,
hidraulični povratnik,
elektomotorni pogon.

SVA KLIZNA VRATA dolaze s bravom, kolima, stražnjim prihvatnikom , gornjom i donjom vodilicom.

Razmak donje horizontale od podlogu 25 ili 80 mm – po izboru.

Po zahtjevu se na vrata kao dodatna oprema se mogu ugraditi:
elektomotorni pogon
razne vrste rukohvata

U programu imamo nekoliko vrsta kliznih vrata:

Klasična jednokrilna klizna vrata,
Dvokrilna mimoilazna klizna vrata,
Klizna vrata bez donje vodilice,
Lučna klizna vrata

Širok izbor boja:

Svi profili su zaštićeni elektrostatskom plastifikacijom ili eloksiranjem.
Plastificirane boje je moguće dobiti u širokoj paleti po RAL karti , i eloksirane boje argento i bronca.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

okvir vrata: gornja horizontala: 85 x 45 mm ili 120 x 45 mm, donja horizontala 120 x 45 mm , vertikalni profili 65 x 45 mm
Ispune : pvc izo panel 24 mm, aluminijski profil 112 x 9 mm , kompozitni panel 3 ili 4 mm.
spojevi: vijcima, tipskim spojnicama .

Kontaktirajte Profil Tehniku