Elegantna horizontalna linija balkona

Širok izbor boja:

  • Svi profili su zaštićeni elektrostatskom plastifikacijom ili elkosiranjem.
  • Plastificirane boje je moguće dobiti u širokoj paleti po RAL karti .

Elegantna aluminijska ograda s horizontalnom ispunom jednostavna elegantna ograda prozračnog dizajna s ravnom ili kvadratnom horizontalnom ispunom

Ograda velikih tehničkih mogućnosti:

Ograda pogodna za razne vrste ugradnje: bočno ili okomito na podlogu. Ograda pogodna za ugradnju na balkone, terase , dvorišta i stepeništa. Moguća ugradnja na parapetne zidiće ili samo kao rukohvat.

Kontaktirajte Profil Tehniku